Zrealizowaliśmy na terenie Oczyszczalni Ścieków "KRYM" w Wołominie następujące obiekty:

Monolityczne zbiorniki żelbetowe:
Zbiornik otwarty - Obiekt 04 - Piaskownik
Zbiornik zamknięty - Obiekt 06 - Pompownia Międzyobiektowa
Zbiornik Zamknięty - Obiekt 27 - Pompownia LKT

Oraz Budynek - Obiekt 03 - Stacja Krat.

Oczyszczalnia [72 KB]
Oczyszczalnia [93 KB]
Oczyszczalnia [97 KB]
Oczyszczalnia [174 KB]
Oczyszczalnia [157 KB]
Oczyszczalnia [153 KB]
Oczyszczalnia [121 KB]
Footer