Aktualnie wykonujemy nastepujace obiekty oczyszczalni ścieków:
Osadnik Wtórny
Zbiornik Wyrównawczo - Retencyjny
Komora Ścieków i Odcieków
Pompownia Ścieków Oczyszczonych
Osadnik Wtórny [275 KB]
Osadnik Wtórny [253 KB]
Osadnik Wtórny [190 KB]
Osadnik Wtórny [193 KB]
Osadnik Wtórny [299 KB]
Osadnik Wtórny [310 KB]
Osadnik Wtórny [256 KB]
Osadnik Wtórny [286 KB]
Zbiornik Wyrównawczo - Retencyjny [214 KB]
Footer